Een schadegeval melden

Een schadegeval melden

Om een claim te melden bij Furness Underwriting:

  1. Download het Schadeaangifteformulier voor de overeenkomstige risicoklasse uit de onderstaande lijst :
  2. Druk bovenstaand formulier af, vul het in en onderteken het.
  3. Stuur het formulier en de bijbehorende documentatie naar claims@furnessunderwriting.com

Formulieren voor aangifte van schade: